Interiérové dvere

Dyhované a masívne interiérové dvere dotvárajú zariadenie izieb a okrem úžitkovej hodnoty majú aj estetickú funkciu. Naše výrobky neobmedzujú zákazníka vo farebnosti, nápaditosti ani štýlovosti. Okrem ponúkaných vzorov dverí ponúkame možnosť vytvorenia vlastného návrhu, ktorý vystihuje Váš originálny štýl.

     

Vzory dverí:


01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Montáž

Zvláštnu pozornosť venujeme osadeniu zárubne, lebo od jej presného osadenia závisí budúca funkčnosť dverí. Vo výrobe zložíme obkladový rám. Rohové spoje fixujeme pomocou kolíkov. Zložený komplet obložiek a ostení vložíme opatrne do stavebného otvoru. Pomocou klinov a vodováhy presne osadíme a zafixujeme zárubňu. Potom nasadíme dverové krídlo a odskúšame. Po odskúšaní funkčnosti a presnosti nastavenia obložkovej zárubne zaistíme zárubňu minimálne v troch miestach proti tlaku montážnej peny. Konce rozpier podložíme penovou podložkou, aby nedošlo k poškodeniu zárubne. Ešte raz skontrolujeme pravouhlosť zárubne a presnosť pôvodného nastavenia. Potom vypeníme priestor medzi zárubňou a murivom. Po zatvrdnutí peny orežeme vyčnievajúce časti peny orezávačom. Do drážok v ostení nanesieme lepidlo a nasadíme vopred zložený krycí obložkový rám až k stene. Prípadné nerovnosti medzi murivom a zárubňou vyplníme silikónovým tmelom. Na záver nastavíme a zavesíme dverové krídlo. Rovnakým spôsobom osadíme všetky Vaše dvere.

Vstupné dvere a garážové brány

Drevené vstupné dvere a garážové brány majú okrem reprezentačnej a estetickej hodnoty významnú úlohu vo vytváraní bezpečného a kľudného bývania. Výrobní technici neustále sledujú vývoj a trendy v celej Európe a mnohoročné skúsenosti spojené s modernými technológiami vedú k produkcii vysoko kvalitných dverí.