Obchodná kancelária:
Majerníkova 18, Bratislava (Dlhé diely)
Pondelok - Piatok od 14:00 do 18:00 hod.
Po dohode k dispozícii celý deň na mobilnom telefónnom čísle.

Kontaktné údaje:
Telefón a fax: 02/65423541, Mobil: 0903019388
e-mail: aprodukt@szm.sk

Mapa: (kde nás nájdete)